Finanční leasing

Velice oblíbený produkt, kterým je možné pořídit potřebný majetek pro podnikání. Formou leasingu lze pořídit veškeré zemědělské a lesnické stroje a technologie.

Jedná se o dlouhodobý pronájem movité věci, kdy po skončení smluvního vztahu má klient předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou kupní cenu.

Výhody finančního leasingu:

 • není třeba jednorázový hotovostní výdaj na pořízení předmětu – šetří vlastní zdroje financování
 • rozložení splácení na delší období a tím i snížení nátlaku na cash flow  klienta
 • nerovnoměrná výše splátek kopírující příjmy klienta
 • fixní i variabilní splátky
 • splácení v CZK nebo v EUR
 • nájemné je daňově uznatelným nákladem
 • možnost odpočtu DPH z celé leasingové splátky
 • finanční leasing je mimobilanční položkou
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy
 • rychlejší promítnutí ceny financovaného předmětu do nákladů
 • výhodné pojištění prostřednictvím dceřiné společnosti S SERVIS s.r.o.

Minimální doba trvání finančního leasingu dle odpisové skupiny

 • 1. odpisová skupina  – 36 měsíců
 • 2. odpisová skupina – 54 měsíců
 • 3. odpisová skupina – 114 měsíců

Úvěrové financování

Nejrozšířenější a nejoblíbenější produkt financování podnikatelských záměrů a investic.
Formou úvěru lze pořídit veškeré zemědělské a lesnické stroje a technologie.

Klient je vlastníkem pořizovaného majetku a také ho i odepisuje.

Operativní leasing

Klientem užívaný předmět je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení operativního leasingu dochází zpravidla k prodeji předmětu klientovi nebo jiné osobě.

Preferované předměty financované formou operativního leasingu jsou manipulační, dopravní a stavební stroje.

Proč s námi

Finanční leasing

 • Individuální nastavení potřeb klienta
 • rozsáhlé portfolio leasingových produktů
 • rychlé a jednoduché vyřízení a uzavření smlouvy
 • zvýhodněné financování ve spolupráci s regionálními korporátními centry České spořitelny
 • dlouholetá zkušenost v oboru více než 25 let
Napište nám×
Nezávazná poptávka financování

×
Nezávazná poptávka financování - půda


×
Napište nám - bazar


×