Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr nebo leasing a v důsledku epidemie koronaviru jste se dostali do těžkostí se splácením, umožníme vám zdarma využití ochranné doby (odklad splátek) do 31. července nebo do 31. října 2020.

  • o odklad splátek je možné požádat opakovaně. Můžete požádat nejprve o zkrácenou ochrannou dobu do 31. července 2020 a pokud se Vaše situace nezlepší, můžete požádat opětovně o ochrannou dobu až do 31. října 2020
  • odklad splátek je účinný od následujícího měsíce po podání žádosti
  • zákonný odklad se nevztahuje na úvěry, které byly k 26. březnu 2020 po splatnosti více jak 30 dnů, na úvěry poskytnuté po tomto termínu a na operativní leasingy

Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru na telefonu 515 200 511 nebo emailu info@ersteleasing.cz

Žádost o využití ochranné doby (odklad splátek)
lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.

Informace k možnostem odložení splátek v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Žádost o využití ochranné doby (odklad splátek)

pole označené * jsou povinná

  • Za provedenou změnu nebude účtován žádný poplatek.
  • Právnické osoby hradí úrok průbězně v ochranné době
  • Úplný odklad splátky není možné provést, pokud ve splátce hradíte pojištění. Pojistné musí být pravidelně hrazeno
  • U produktů operativního leasingu není možné z povahy produktu odklad realizovat.

Informace k možnostem odložení splátek

Kdo může o odklad splátek požádat? 

Požádat mohou podnikatelé a firmy, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží.

Jak mohu požádat? 

Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.ersteleasing.cz nebo na www.csas.cz, kterým požádáte o ochrannou lhůtu do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Obrátit se také můžete na svého obchodního poradce.

Jaká je délka ochranné doby?

Ochranné lhůty existují dvě. tzv. zkrácená do 31. 7. 2020 a standardní do 31. 10. 2020.

Jak poznám, že jste žádost obdrželi?

Po odeslání žádosti o odklad splátek přes webový formulář od nás dostanete potvrzení e-mailem. Poté žádost zpracujeme a o výsledku vás budeme informovat.

Co odklad splátek znamená? 

Odklad splátek znamená, že počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy jste žádost o odklad podali, nebudete hradit dohodnuté po sobě jdoucí měsíční splátky a to dle zvolené ochranné doby.

Splatnost vašeho úvěru/leasingu bude prodloužena o zvolenou ochrannou dobu. Odklad splátek lze provést jen u vybraných produktů.

Týká se odklad i úroků?

U firem se odklad úroků netýká. Zde se jedná pouze o odklad jistiny. Úroky budete nadále splácet k datu jejich splatnosti dle splátkového kalendáře. U fyzických osob podnikatelů se odklad týká i úroků.

Je odklad splátek zpoplatněn?

Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Změny budou prováděny zdarma.

Bude se úvěr po dobu odkladu úročit?

Ano, váš úvěr bude po dobu odkladu úročen standardní úrokovou sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě.

Mohu požádat o odložení splátek mimo ochrannou dobu?
Ne. Ochranná doba je účinná od následujícího měsíce po doručení žádosti a délka jejího trvání je omezena do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Jako první je možné odložit splátku v květnu a jako poslední je možné odložit splátku v říjnu 2020.

Jak sjednám odklad splátek a prodloužení úvěru?

Pakliže splňujete podmínky zákona o Moratoriu, zašleme Vám elektronicky návrh nového splátkového kalendáře. Elektronickou cestou potvrdíte Váš souhlas a tím bude odklad sjednán.

Mám úvěr s podporou fondu PGRLF. Mohu také požádat o odklad splátek a prodloužení úvěru?

Ano, můžete za níže uvedených podmínek, které byly stanoveny pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF):

  • Maximální splatnost úvěru (program Zemědělec – stroje) nesmí přesáhnout délku financování 96 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.
  • Při prodloužení smlouvy (prodloužení splátkového kalendáře) nebude toto prodloužení automaticky podpořeno. V případě, že chcete podporu ze strany fondu PGRLF i na prodloužení splátkového kalendáře, je nutné fond o podporu na prodlouženou dobu požádat.

Pokud se tak nestane, fond podpoří zaplacené úroky dle původní splatnosti úvěru.

Současná situace však nemusí být důvodem pro podporu prodloužení splácení.

Mohu o odklad splátek požádat opakovaně?

Ano, pokud využijete zkrácenou ochrannou dobu do 31. 7. 2020, můžete požádat o poskytnutí standardní ochranné doby do 31. 10. 2020.

Mohu o odklad požádat, pokud jsem si již požádal o individuální odklad a splátky mi již byly odloženy?

Ano, můžete přejít z naší nabídky na Zákonem dané moratorium a tam požádat o danou ochrannou lhůtu.

Mohu požádat o odklad splátek pouze na 1 měsíc?

Ne, je potřeba si vybrat za dvou možností délky trvání ochranné lhůty, a to buď do 31. 07. 2020, nebo 31. 10. 2020.

Budu mít kvůli odkladu splátek / využití ochranné doby negativní záznam v registru?

Pokud Vaše závazky nebyly po splatnosti k 26. 3. 2020 déle jak 30 dnů, nebude mít poskytnutý odklad negativní dopad do registrů klientských informací.

Mám více úvěrů/leasingů, mohu využít odklad splátek na všech?

Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrových i leasingových smlouvách (mimo operativní leasing).

Mám úvěr u Erste Leasing i s Autoleasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?

Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odložení splátky zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti s Autoleasing můžete provést zde.

 

Napište nám×
Nezávazná poptávka financování

×
Nezávazná poptávka financování - půda


×
Napište nám - bazar


×