Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr a v důsledku epidemie koronoviru jste se dostali do těžkostí se splácením, poskytneme Vám zdarma odklad splátek na dobu až tří měsíců.

  • odklad splátek bude reportován do registrů klientských informací 
  • odklad splátek je účinný od následujícího měsíce po podání žádosti 
  • po dobu odkladu hradíte pouze 20% z výše řádné splátky, minimálně však úrok a pojistné
  • odklad se nevztahuje na úvěry, které byly k datu žádosti po splatnosti splátky/ek a na leasingové produkty

Žádost o odklad splátek
lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.

Informace k možnostem odložení splátek v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru
na telefonu 515 200 511 nebo emailu info@ersteleasing.cz

Žádost o odklad splátek COVID19

pole označené * jsou povinná

  • Za provedenou změnu nebude účtován žádný poplatek.
  • Splátkový kalendář bude prodloužen o počet odkládaných splátek.
  • Pojistné musí být pravidelně hrazeno.
  • U leasingových produktů není možné odklad realizovat.

Informace k možnostem odložení splátek

Kdo může o odklad splátek požádat?
Požádat o odložení splátek mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostali nebo dostanou do finančních potíží.

Jak mohu o odklad splátek požádat?
Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.ersteleasing.cz, kterým požádáte o 1-3měsíční snížení splátek.

Budu mít kvůli odkladu splátek negativní záznam v registru?
Ano, informace o využití odkladu splátek bude předána do registrů klientských informací.

Je odklad splátek zpoplatněn?
Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Odklad bude proveden zdarma.

Jaké jsou parametry odkladu? Co odklad splátek znamená?
Odklad splátek znamená, že počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy jste žádost o odklad podali, nebudete hradit plnou výši 1 – 3 po sobě jdoucích splátek svého úvěru.

Odklad je nabízen na dobu až tří měsíců. Po dobu odkladu splátek budete hradit pouze 20 % z výše řádné splátky, minimálně však ve výši úroku, a pojistné. Úvěrová smlouva bude prodloužena o počet odložených splátek.

Kolik splátek je možné odložit?
Umožníme Vám odklad až tří po sobě jdoucích splátek. Odklad splátek je účinný nejdříve od následujícího měsíce po podání žádosti. Příklad: pokud požádáte o odklad 20. 10., odložíme Vám jako první listopadovou splátku.

Mohu požádat o odložení méně nebo více než tří splátek?
Lze požádat o snížení 1, 2 nebo max. 3 splátek, a to vždy po sobě jdoucích. Měsíc, ve kterém má být odklad spuštěn, si můžete určit (snižovaná splátka musí být před datem splatnosti).

Mohu požádat o odklad pouze na 1 měsíc?
O odklad splátky lze požádat na 1, 2 nebo max. 3 měsíce, a to vždy po sobě jdoucí.

Bude úvěr po dobu odkladu úročen?
Ano, neuhrazená jistina úvěru bude úročena sazbou sjednanou ve smlouvě.

Mohu požádat o odklad splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?
Ne, využít odkladu splátek můžete u splátek, které nebyly k datu žádosti po splatnosti.

Mohu o odklad požádat znovu, pokud jsem využil předchozí nabídky odkladu?
Ano, opětovně mohou požádat o odložení splátek i klienti, kteří využili nabídky odkladu v předchozích dnech a měsících.

Mám více úvěrů, mohu využít odklad splátek na všech?
Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrových smlouvách, které splňují zde zmíněné parametry.

Kdy není možné odklad splátek provést?
U produktů finančního a operativního leasingu není možné odklad realizovat. Odklad úvěrových splátek není možné provést, pokud máte k datu žádosti na smlouvě dlužné závazky.

Jakou formou bude odklad splátek proveden?
Po obdržení Vaši žádost posoudíme a v případě schválení Vám zašleme návrh dodatku k úvěrové smlouvě s novými parametry splátek, který podepíšete, naskenovaný zašlete zpět emailem a originál dle pokynů zpět k podpisu na naší straně. Po provedení odkladu obdržíte nový splátkový kalendář i oboustranně podepsaný dodatek.

Kdy obdržím návrh nového splátkového kalendáře?
V případě schválení žádosti o odklad garantujeme provedení změny nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Mám úvěr u Erste Leasing i s Autoleasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?
Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odklad splátek zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti s Autoleasing můžete provést zde.

Mám úvěr s podporou fondu PGRLF. Mohu také požádat o odklad splátek a prodloužení úvěru?
Ano, můžete za níže uvedených podmínek, které byly stanoveny pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF):

  • Maximální splatnost úvěru (program Zemědělec – stroje) nesmí přesáhnout délku financování 96 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.
  • Při prodloužení smlouvy (prodloužení splátkového kalendáře) nebude toto prodloužení automaticky podpořeno. V případě, že chcete podporu ze strany fondu PGRLF i na prodloužení splátkového kalendáře, je nutné fond o podporu na prodlouženou dobu požádat.

Pokud se tak nestane, fond podpoří zaplacené úroky dle původní splatnosti úvěru.
Současná situace však nemusí být důvodem pro podporu prodloužení splácení.

Napište nám×
Nezávazná poptávka financování

×
Nezávazná poptávka financování - půda


×
Napište nám - bazar


×