Vážení klienti,

Máte-li u nás úvěr nebo leasing a v důsledku epidemie koronaviru jste se dostali do těžkostí se splácením, umožníme vám zdarma odklad/snížení splátek až o 3 měsíce.

 

  • O odklad/snížení splátek je možné požádat jen jednou, zvažte proto, kdy bude pro Vás optimální žádost podat.
  • Pokud řádně splácíte, odklad/snížení splátek nebude mít negativní dopad do nebankovního registru klientských informací (NRKI/BRKI).
  • Žádost je možné podat do 30.4.2020. Na službu není právní nárok.

Aktuálně se zabýváme možností odložit splátky až na 6 měsíců. Přesné podmínky nastavíme podle rozhodnutí vlády, které by mělo být zveřejněno ve středu 1.4.

Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru na telefonu 515 200 511 nebo emailu info@ersteleasing.cz

Žádost odklad nebo snížení splátek
lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.

Informace k možnostem odložení/snížení splátek v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Žádost o odklad nebo snížení splátek

pole označené * jsou povinná

  • Za provedenou změnu nebude účtován žádný poplatek.
  • Odklad není možný u úvěrových splátek, které jsou k datu vaší žádosti po datu splatnosti.
  • U produktů operativního leasingu není možné z povahy produktu odklad realizovat.
  • Úplný odklad splátky není možné provést, pokud ve splátce hradíte pojištění. Pojistné musí být pravidelně hrazeno.
  • U úvěrového produktu s poslední navýšenou splátkou úvěru nedochází k prodloužení splátkového kalendáře.

Informace k možnostem odložení splátek

Kdo může o snížení výše nebo odklad splátek požádat?
Požádat mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží.

Jak můžu požádat?
Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.ersteleasing.cz nebo na www.csas.cz, kterým požádáte o max. 3měsíční snížení výše nebo odklad splátek.

Co snížení výše nebo odklad splátek znamená?
Odklad splátek znamená, že počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy jste žádost o odklad podali, nebudete hradit dohodnuté 1 až 3 po sobě jdoucí měsíční splátky. V případě snížení splátek budete hradit výši splátky dle Vaší volby a to po dobu 1 až 3 měsíců, počínaje měsícem po měsíci podání žádosti. Vždy však budete hradit minimálně pojištění, bylo-li sjednáno.

Dle Vaší volby bude splatnost úvěru/ leasingu prodloužena o dohodnutý počet odložených/snížených splátek nebo bude splatnost zachována s navýšením následných splátek. Snížení výše splátek, nebo odklad splátek lze pouze u vybraných produktů.

Za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek

Jak sjednám odklad/snížení splátek a prodloužení úvěru?
Odložení případně snížení splátek a prodloužení splatnosti úvěru se děje na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.

Mám úvěr s podporou fondu PGRLF. Mohu také požádat o odklad/snížení splátek a prodloužení úvěru?
Ano, můžete za níže uvedených podmínek stanovených fondem PGRLF:

  • maximální splatnost úvěru (program Zemědělec – stroje) nesmí přesáhnout délku financování 96 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy
  • při prodloužení smlouvy (prodloužení splátkového kalendáře), je nutné požádat fond PGRLF o podporu na dobu prodloužení smlouvy a prodloužení zdůvodnit (aktuální situace však nemusí být ze strany fondu PGRLF brána jako důvod na prodloužení podpory)

V případě neschválení prodloužení podpory ze strany fondu PGRLF, nebude podporováno pouze prodloužení. Ostatní splátky jsou nadále podporovány.

Mohu požádat o odložení/snížení více než 3 splátek?

Nabízená varianta odložení nebo snížení výše splátek je nastavena na max. 3 měsíční splátky bez možnosti změn.  Nabízenou variantu je možné využít jednorázově. Měsíc, ve kterém má být odklad spuštěn, si můžete určit.

Mohu o odklad případně snížení splátek požádat opakovaně?
Ne, o odklad případně snížení splátek můžete zažádat pouze jednou. Je tedy dobré zvážit, zda jste skutečně v situaci, kdy nemůžete splácet, nebo zda teprve očekáváte zhoršení příjmů, a podle toho volit termín odkladu případně snížení splátek.

Mohu požádat o odklad případně snížení splátek pouze na 1 měsíc?
O snížení výše splátky nebo odklad splátky lze požádat na 1, 2 nebo max. 3 měsíce, a to vždy po sobě jdoucí.

Pokud si měsíční splátky odložím/snížím, budu mít negativní záznam v registru?
Pokud nejste aktuálně v prodlení se splácením, nebude Vaše žádost vyhodnocena jako restrukturalizace a nebude mít negativní dopad do Nebankovního registru klientských informací (NRKI/BRKI).

Mám více úvěrů/leasingů, mohu využít odklad/snížení splátek na všech?
Ano, o odklad případně snížení splátek můžete požádat na všech úvěrových i leasingových smlouvách (mimo operativní leasing).

Mohu požádat o odklad/snížení splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?
Ne. Je možno požádat o odklad případně snížení splátek, kterým ještě nenastala splatnost.

Mám úvěr u Erste Leasing i s Autoleasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?
Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odložení/snížení splátky zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti sAutoleasing můžete provést ZDE.

Napište nám×
Nezávazná poptávka financování

×
Nezávazná poptávka financování - půda


×
Napište nám - bazar


×