Operativní leasing

Jedná se o pronájem předmětu financování na dobu kratší než je jeho ekonomická životnost (doba odepisování). Operativní leasing zabraňuje zastarávání dopravního či strojového vybavení klienta – po dohodě s dodavatelem možnost obměny stroje po uplynutí sjednané doby pronájmu. Klientem užívaný předmět je ve vlastnictví leasingové společnosti  a po ukončení operativního leasingu dochází zpravidla k prodeji předmětu klientovi nebo jiné osobě.

Preferované předměty financované formou operativního leasingu jsou manipulační, dopravní a stavební stroje.

Výhody operativního leasingu

  • není třeba jednorázový hotovostní výdaj
  • nízký nebo žádný vstupní podíl vlastních zdrojů klienta
  • bez nutnosti splatit 100% pořizovací ceny předmětu
  • splátky jsou daňově uznatelným nákladem bez omezení minimální doby pronájmu oproti finančnímu leasingu
  • zařízení vydělává v průběhu splácení na pokrytí nájemného
  • optimalizace cash-flow s možností nepravidelného splátkového kalendáře kopírujícího cash-flow klienta
  • rychlé a jednoduché uzavření smlouvy
  • pojištění a připojištění hrazené ve splátkách

Úvěrové financování

Nejrozšířenější a nejoblíbenější produkt financování podnikatelských záměrů a investic.
Formou úvěru lze pořídit veškeré zemědělské a lesnické stroje a technologie.

Klient je vlastníkem pořizovaného majetku a také ho i odepisuje.

Finanční leasing

Velice oblíbený produkt, kterým je možné pořídit potřebný majetek pro podnikání. Formou leasingu lze pořídit veškeré zemědělské a lesnické stroje a technologie.

Jedná se o dlouhodobý pronájem movité věci, kdy po skončení smluvního vztahu má klient předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou kupní cenu.

Napište nám×
Nezávazná poptávka financování

×
Nezávazná poptávka financování - půda


×
Napište nám - bazar


×