Žádost o pomoc ve finanční tísni formou restrukturalizace úvěru/ů

Vážení klienti,

od 1.12. 2021 dojde ke sloučení leasingových společností Erste Leasing, a.s. a Leasing České spořitelny, a.s.

Jako náš stávající klient nemusíte podnikat žádné kroky, všechny smlouvy uzavřené s námi zůstávají v platnosti, stejně tak všechny obchodní kontakty.

 Nové financování Vám i nadále rádi zprostředkují naši obchodní manažeři pod hlavičkou Leasingu České spořitelny.

 Děkujeme za spolupráci

Přejít na web Leasing České SpořitelnyInformace o fúzi

Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr a dostali jste se do těžkostí se splácením, poskytneme Vám zdarma odklad splátek formou Covid restrukturalizace nebo Standardní restrukturalizace úvěru do 30. 6. 2021. 

Covid restrukturalizace

 • Finanční potíže máte v souvislosti s koronavirovou epidemií
 • Odklad splátek nebude při splnění podmínek reportován do registrů klientských informací
 • Odklad splátek na dobu 3 měsíců

Standardní restrukturalizace

 • Odklad / snížení splátek na 3 až 6 měsíců až na 25 % aktuální splátky (minimálně však úrok)
 • Trvalé snížení splátek a další individiuální řešení
 • Vždy reportována do registru klientských informací
Odložit / snížit není možné pojistné, pokud je součástí úvěrové splátky.


Restrukturalizaci není možné provést u skladového financování a u leasingových produktů.

lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.

V případě, že jste se ocitl/-a ve finanční tísni a není ve Vašich možnostech hradit splátky úvěru ve výších a termínech stanovených úvěrovou smlouvou, můžete tímto formulářem požádat o úpravu smluvních podmínek svého úvěru (úvěrů), tj. restrukturalizaci.

Standardní restrukturalizace je spojena s negativním zápisem do úvěrových registrů. Uvědomujeme si, že do současných finančních potíží jste se nemuseli dostat vlastní vinou a snažíme se pro vás hledat individuální řešení restrukturalizace, které by nemuselo vést k zápisu negativního příznaku do úvěrových registrů (tzv. Covid restrukturalizace). Abychom mohli posoudit vaši žádost v režimu Covid restrukturalizace, musíte splnit minimálně níže uvedené podmínky.

Online žádost o odklad splátek

Tímto žádám společnost Erste Leasing, a.s. o provedení odkladu splátek, a to z důvodu mé přechodné finanční tísně díky koronavirové epidemii a s tím spojené nemožnosti dostát mým peněžitým závazkům vůči nim řádně a/nebo včas:


  Oprávněný zástupce výše uvedené firmy tímto čestně prohlašuje, že její aktuální dluhy jsou:

  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu

  Čestně prohlašuji, že mé aktuální dluhy jsou:

  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu


  Vyplňte, prosím, Váš současný a očekávaný stav příjmů a výdajů


  Informace k aktuálnímu stavu

  k dnešnímu dni:


  Informace k očekávanému stavu

  od následujícího měsíce:

  Přiložte, prosím, níže uvedené doklady fin. tísně

  (ve formátu *pdf, *doc, *jpg, *zip, *rar)
  Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru
  na telefonu 515 200 511 nebo emailu info@ersteleasing.cz

  Informace k možnostem odložení splátek

  Dostal jsem se do finančních potíží a nemůžu splácet, co mám dělat?

  Jako firemní klient – právnická osoba či fyzická osoba podnikatel – můžete využít webový formulář nebo zavolat na naši telefonní linku, kde Vám poradíme, jak postupovat. Pokud je Váš roční obrat nad 100 mil. Kč a současně jste klientem České spořitelny, kontaktujte přednostně, prosím, svého bankéře. Obecně můžeme firmám nabídnout:

  Covid restrukturalizaci, tj. odklad na 3 měsíce

  Standardní restrukturalizaci, tj. individuální restrukturalizační řešení

  Když využiji odklad / snížení splátek, budu mít záznam v registrech?
  • Standardní restrukturalizace je spojena s negativním zápisem do registrů klientských informací, což Vás může v budoucnu znevýhodnit při žádosti o úvěr u Erste Leasing nebo banky a jiné bankovní či nebankovní společnosti.
  • Covid restrukturalizace úvěru je formou odkladu splátek bez negativního záznamu do registrů klientských informací. Předpokladem je, že je Vaše finanční situace způsobena koronavirovou pandemií a plníte níže uvedené podmínky pro poskytnutí Covid restrukturalizace.

  Dovolujeme si vás informovat, že při posuzování Vaší žádosti o restrukturalizaci můžeme posuzovat i jiné než výše uvedené podmínky. Splnění výše uvedených podmínek tedy ještě neznamená, že Vaše žádost bude automaticky posouzena v režimu Covid restrukturalizace nebo že bude schválena. O splnění podmínek pro restrukturalizaci a o tom, zda budeme muset negativní informace o restrukturalizaci případně odeslat do registrů klientských informací, vás budeme informovat po posouzení Vaší žádosti. 

  Pokud požádáte o restrukturalizaci, nebude již možné takovou žádost vzít zpět. To pak znamená, že pokud nesplníte podmínky pro posouzení Vaší žádosti v režimu Covid restrukturalizace, vstoupíte automaticky do režimu Standardní restrukturalizace s nutností negativního záznamu do registrů klientských informací, ať už námi nabízenou restrukturalizaci využijete či nikoli.

  Často kladené otázky

  Kdo může o odklad / snížení splátek úvěru požádat?

  Požádat mohou klienti, kteří se dostali do finančních potíží a není v jejich možnostech splácet úvěr dle podmínek stanovených úvěrovou smlouvou.

  Jak mohu o odklad splátek požádat?

  Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.ersteleasing.cz. Pokud je váš roční obrat nad 100 mil. Kč a současně jste klientem České spořitelny, kontaktujte přednostně, prosím, svého bankéře.

  Mohu o odklad požádat znovu, pokud jsem využil předchozí nabídky odkladu?

  Ano, opětovně mohou požádat o odložení splátek i klienti, kteří využili nabídky odkladu v předchozích dnech a měsících.

  Kdy mám požádat o odklad splátek, abyste moji žádost zpracovali?

  Abychom vše stihli připravit a podepsat s vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si, prosím, o odklad nejpozději 14 dní před nejbližší splátkou. Zmíněná lhůta se netýká splátek do 30. listopadu 2020.

  Jaké informace ode mě potřebujete?
  Na této stránce naleznete formulář k žádosti o odklad, ta vás navede, které informace budeme pro posouzení vaší žádosti potřebovat. V případě nejasností můžete kontaktovat naše klientské centrum na adrese odklady.covid@ersteleasing.cz nebo tel. čísle 515 200 511. Mezi důležité údaje patří např. aktuální kontaktní údaje (telefon a e-mail) a doklady, kterými prokážete svůj příjem (poslední daňové přiznání, stav případných závazků vůči státu a jiným subjektům apod.).

  Budu mít kvůli odkladu splátek negativní záznam v registru?

  Veškeré formy pomoci jsou vyhodnocovány podle bankovních regulatorních pokynů jako restrukturalizace. Uvědomujeme si, že do současných finančních potíží jste se nemuseli dostat vlastní vinou a snažíme se pro vás hledat individuální řešení restrukturalizace (tzv. Covid restrukturalizace), které by nemuselo vést k zápisu negativního příznaku do úvěrových registrů. Žádosti klientů budeme vyhodnocovat individuálně. Zápis do registru bude tedy záviset na výsledcích posuzovacího procesu a abychom mohli posoudit vaši žádost v režimu Covid restrukturalizace, musíte splnit určité podmínky, jako např.:

  • žádáte jen o odklad splátek o 3 měsíce,
  • v průběhu posledních 15 měsíců řádně a včas plníte smluvní povinnosti vůči nám i vůči jiným bankovním nebo nebankovním společnostem,
  • v okamžiku žádosti máte zaplaceny všechny splatné dluhy u veřejných institucí (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny),
  • vaše finanční výkazy za poslední ukončené účetní období vykazují kladný vlastní kapitál a kladný hrubý provozní zisk,
  • vaše podnikání je zasaženo situací způsobenou pandemií covid-19,
  • není vůči vám vedeno a ani vám nehrozí insolvenční řízení, exekuce nebo jiné obdobné řízení ohrožující váš majetek. Tuto podmínku musí splňovat i některé další osoby, které jsou s vámi spjaté.

  Klienti, kteří byli v roce 2020 v prodlení se splácením nebo mají negativní záznam v úvěrových registrech, mohou také získat individuální odklad splátek, ale vzhledem k regulatorním požadavkům je budeme muset tzv. negativně označit v úvěrových registrech.

  Pokud si splátky odložím, mohu vzít odklad splátek zpět a budu mít tedy negativní záznam v registru?

  V případě, že požádám o odklad splátek, nebude již možné takovou žádost vzít zpět. To pak znamená, že pokud nesplníte podmínky pro posouzení vaší žádosti v režimu Covid restrukturalizace, vstoupíte automaticky do režimu standardní restrukturalizace s nutností záznamu do příslušného úvěrového registru.

  Je odklad splátek zpoplatněn?

  Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Odklad bude proveden zdarma.

  Jaké jsou parametry odkladu? Co odklad splátek znamená?

  Odklad je nabízen na dobu tří měsíců. V případě 3měsíčního odkladu splátek Vám odložíme 3 splátky jistiny a budete hradit pouze úrok a pojistné, je-li sjednáno. Úvěrová smlouva bude prodloužena o počet odložených splátek. Jiné varianty odkladů/snížení splátek umožňujeme formou klasické restrukturalizace se zápisem do příslušných registrů dle regulatorních požadavků.

  Kolik splátek je možné odložit?

  Umožníme Vám odklad tří po sobě jdoucích splátek.

  Bude úvěr po dobu odkladu úročen?

  Ano, neuhrazená jistina úvěru bude úročena sazbou sjednanou ve smlouvě.

  Mohu požádat o odklad splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?

  Ano, ale vaše žádost bude řešena formou standardní restrukturalizace se zápisem do příslušných registrů.

  Mám více úvěrů, mohu využít odklad splátek na všech?

  Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrových smlouvách, stačí je uvést v žádosti.

  Kdy není možné odklad splátek provést?

  U produktů skladového financování ani finančního a operativního leasingu není možné odklad realizovat.

  Jak poznám, že jste žádost obdrželi?

  Po odeslání žádosti o odklad splátek prostřednictvím webového online formuláře dostanete potvrzení e-mailem. Poté žádost zpracujeme a o výsledku vás budeme co nejdříve informovat.

  Jakou formou bude odklad splátek proveden?

  Po obdržení Vaši žádost posoudíme, a to co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti. V případě schválení Vám zašleme návrh řešení ve formě dodatku k úvěrové smlouvě s novými parametry splátek. Pokud budete s navrženým řešením souhlasit, dodatek vytisknete, podepíšete, naskenovaný zašlete zpět emailem a originál dle pokynů zpět k podpisu na naší straně. Po provedení odkladu obdržíte nový splátkový kalendář i oboustranně podepsaný dodatek. Emailem Vás budeme informovat i v případě, pokud nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

  Kdy obdržím návrh nového splátkového kalendáře?

  V případě schválení žádosti o odklad garantujeme provedení změny nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

  Mám úvěr u Erste Leasing i Leasing České spořitelny, musím žádat u každé společnosti zvlášť?

  Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odklad splátek zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti Leasing České spořitelny můžete provést zde.

  Mám úvěr s podporou fondu PGRLF. Mohu také požádat o odklad splátek a prodloužení úvěru?

  Ano, můžete za níže uvedených podmínek, které byly stanoveny pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF):

  • Maximální splatnost úvěru (program Zemědělec – stroje) nesmí přesáhnout délku financování 96 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.
  • Při prodloužení smlouvy (prodloužení splátkového kalendáře) nebude toto prodloužení automaticky podpořeno. V případě, že chcete podporu ze strany fondu PGRLF i na prodloužení splátkového kalendáře, je nutné fond o podporu na prodlouženou dobu požádat.
  • Pokud se tak nestane, fond podpoří zaplacené úroky dle původní splatnosti úvěru.
   Současná situace však nemusí být důvodem pro podporu prodloužení splácení.